Công nghệ thực tế ảo VR(Virtual Reality)

Công nghệ thực tế ảo VR(Virtual Reality)
Khi di chuyển ảnh và click vào các icon chấm xanh bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh 360° VR hình ảnh các phòng trong căn nhà.

Nội thấthttps://vijatmc.com/vr_sample/index.htm văn phòng Giá :100,000 yên~/Thời gian: 5~10 ngày
Tài liệu khách hàng chuẩn bị Dữ liệu CAD
Bản vẽ mặt bằng, Bản vẽ triển khai, Bản vẽ bố trí đèn(DXF・DWG・JWW)
Chỉ thị vật liệu(PDFJPG..)
Ảnh vật liệu tham khảo và chỉ thị vật liệu
Chỉ thị đồ nội thất(DXFPDF
Bàn ghế, cửa, đồ trang trí…..
Liên hệ