Thiết kế nội thất văn phòng

Thiết kế nội thất văn phòng

Nội thất văn phòng Giá :16,000 yên~/Thời gian: 2~3 ngày
Tài liệu khách hàng chuẩn bị Dữ liệu CAD
Bản vẽ mặt bằng, Bản vẽ triển khai, Bản vẽ bố trí đèn(DXF・DWG・JWW)
Chỉ thị góc vỉew
Chỉ thị góc view trên bản vẽ mặt bằng
Chỉ thị vật liệu(PDFJPG..)
Ảnh vật liệu tham khảo và chỉ thị vật liệu
Chỉ thị đồ nội thất(DXFPDF
Bàn ghế, cửa, đồ trang trí…..
Liên hệ