Bảng giá

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

BIỆT THỰ

Biệt thự \18,000 yên~/Thời gian:3~4 ngày
Biệt thự liền kề \18,000 yên+(\12,000yên/1 tòa tăng thêm)~/Thời gian:5~6 ngày
Ví dụ:Trường hợp 5 tòa:
18,000 yên+48,000 yên =66,000 yên
Nội thất \18,000 yên~

 

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Ngoại thất \30,000 yên~/Thời gian:4~5 ngày
Trên cao \50,000 yên~/Thời gian:4~5 ngày
Chung cư nhỏ \30,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Chung cư to \40,000 yên~/Thời gian:4~5 ngày
Lối vào \20,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Nội thất \18,000 yên~Thời gian:3~4 ngày

 

NỘI THẤT NHÀ HÀNG
Không gian nhỏ \18,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Không gian lơn \20,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Mặt tiền \20,000 yên~/Thời gian:3~4 ngày

 

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Lối vào \16,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Nội thất \18,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Toàn cảnh \22,000 yên~Thời gian:3~4 ngày

 

  NỘI THẤT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Nội thất(có sản phẩm) \18,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Nội thất(không có sản phẩm) \22,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Toàn cảnh \25,000 yên~Thời gian:3~4 ngày

 

 

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO VR(Virtual Reality).LÀM PHIM KIẾN TRÚC, NỘI THẤT

3DCG VR(Virtual Reality)

Tùy theo khối lượng, chất lượng công trình mà giá có thể thay đổi.

3DCG VR 1 Công trình \100,000 yên~Thời gian:5~10 ngày
 LÀM PHIM KIẾN TRÚC

Chất lượng thấp 30giây \10,0000~Thời gian:Từ 7~ ngày
Chất lượng cao 30giây \150,000~Thời gian:Từ 10~ ngày

THIẾT KẾ GIA CÔNG BẢN VẼ 2D

BẢNG GIÁ TIẾU CHUẨN 
Tên bản vẽ Kích thước bản vẽ(A1) Kích thước bản vẽ(A2) Kích thước bản vẽ(A3) Ghi chú
Mặt bằng tầng 1 ¥9,000 ¥7,000 ¥6,000 Trường hợp kết cấu phúc tạp
Mặt bằng tầng tiêu chuẩn ¥9,000 ¥7,000 ¥6,000
Mặt đứng và Mặt cắt ¥10,000 ¥9,000 ¥8,000