Thiết kế Ngoại thất

· Chúng tôi sẽ sản xuất một loạt các biểu đồ hoàn thành của các tòa nhà chung như nhà ở tách rời, nhà tập thể, cơ sở thương mại, cơ sở y tế, cơ sở công cộng, v.v.
· Chúng tôi sẽ đề xuất một góc hiệu quả / chỉ đạo theo khái niệm của từng tài sản.
· Có thể tạo ra các hình ảnh giả định các múi giờ khác nhau như phong cảnh ngày và đêm.