Thiết kế bản vẽ kiến trúc

Thiết kế bản vẽ kiến trúc

Công ty VIJATMC cung cấp đến quý khách hàng các sản phẩm, dịch vụ về lĩnh vực triển khai bản vẽ kỹ thuật như sau:
▶ Thiết kế bản vẽ chi tiết mặt bằng tổng thể, bản vẽ trần của các công trình kiến trúc.
▶ Thiết kế bản vẽ triển khai, bản vẽ mặt cắt vv..của các công trình kiến trúc.

Thiết kế bản vẽ kiến trúc Giá :6,000~8,000 yên/Thời gian: 1~2 ngày
Tài liệu khách hàng chuẩn bị Dữ liệu CAD
Bản vẽ kết cấu(DXF・DWG・JWW)
các chỉ thị liên quan vv..
Liên hệ