Gia công CAD hóa bản vẽ

CAD hóa các bản vẽ

Công ty VIJATMC cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ liên quan đến chuyển đổi các bản vẽ cũ hoặc các bản vẽ giấy thành dữ liệu CAD của các công trình kiến trúc.

Thiết kế bản vẽ kiến trúc Giá :3,000~6,000 yên/Thời gian: 1~2 ngày
Tài liệu khách hàng chuẩn bị Dữ liệu CAD
Bản vẽ scan(PDF) và các chỉ thị liên quan vv..
Liên hệ