Tạo 3D Animation

VIJA TMC Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ Thiết kế 3D Animation trong game sử dụng phần mềm MAYA.

Tạo hình 3D nhân vật Giá :20,000 yên~60,000 yên/Thời gian: 2~3 ngày
Tài liệu khách hàng chuẩn bị Concept chuyển động hoặc video của chuyển động mẫu.
Liên hệ