Tạo hình 3D nhân vật trong Game,Hoạt hình

VIJA TMC Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ Thiết kế nhân vật 3D trong game, hoạt hình sử dụng phần mềm MAYA, 3DsMAX, Zbrush..

Tạo hình 3D nhân vật Giá :30,000 yên~200,000 yên/Thời gian: 5~10 ngày
Tài liệu khách hàng chuẩn bị Concept nhân vật và các chỉ thị về thông số kỹ thuật ví dụ như chiều cao, số poly, Texture..
Liên hệ