Chỉnh sửa ảnh

Chỉnh sửa ảnh

Ghép ảnh Giá :15,000 yên~/Thời gian: 3~4 ngày
Tài liệu khách hàng chuẩn bị Dữ liệu CAD
Bản vẽ phác, Bản vẽ mặt bằng,Bản vẽ triển khai(DXF・DWG・JWW)
Chỉ thị góc vỉew
Ảnh ghép
Chỉ thị vật liệu(PDFJPG..)
Ảnh vật liệu tham khảo và chỉ thị vật liệu
Chỉ thị đồ nội thất(DXFPDF
Bàn ghế, cửa, đồ trang trí…..
Liên hệ