CHẾ ĐỘ BẢO MẬT

CHẾ ĐỘ BẢO MẬT

Ngoài các cuộc họp với người phụ trách quản lý bộ phận IT hàng tuần thường xuyên, chúng tôi thực hiện đào tạo cho nhân viên về các qui định, qui chế liên quan đến nghĩa vụ bảo mật thông tin cho khách hàng và bảo mật thông tin cá nhân.

Xử lý bản vẽ và dữ liệu nhận được từ khách hàng
Nếu không có chỉ thị đặc biệt từ khách hàng, dữ liệu sẽ bị xóa và các bản vẽ giấy sẽ được xử lý với máy hủy tài liệu 6 tháng sau khi giao hàng.
Việc sử dụng USB và CD-ROM đều bị cấm ngoại trừ người được Ban lãnh đạo công ty cho phép.
Việc sử dụng Internet bị cấm ngoại trừ người đã được Ban lãnh đạo công ty cho phép.

Quy định công ty
Yêu cầu đào tạo nhân viên và trong hợp đồng lao động đều có mục liên quan đến bảo mật thông tin như “Không rò rỉ bất kỳ thông tin, bản vẽ, dữ liệu, vv của các công ty / khách hàng mà bạn biết trong hoặc ngoài công ty cho người khác hoặc các công ty khác.
Ngoài ra, việc đưa ra tất cả các tài liệu và dữ liệu như tài liệu, bản vẽ, dữ liệu bản vẽ, v.v. từ bên trong công ty ra ngoài đều bị cấm đặc biệt là qua đường Internet và các trang mạng xã hội.

Về thỏa thuận bảo mật với khách hàng
Thỏa thuận bảo mật với khách hàng được ký và đóng dấu, và mọi người trong công ty tuân thủ nghiêm ngặt nội dung của thỏa thuận bảo mật này.