Thiết kế ngoại thất biệt thự

Thiết kế ngoại thất biệt thự

Ngoại thất biệt thự Giá :30,000 yên~/Thời gian: 3~4 ngày
Tài liệu khách hàng chuẩn bị Dữ liệu CAD
Bản vẽ mặt bằng, Bản vẽ mặt đứng, Bản vẽ chi tiết, Bản vẽ bố trí (DXF・DWG・JWW)
Chỉ thị góc vỉew
Chỉ thị góc view trên bản vẽ mặt bằng
Chỉ thị vật liệu(PDFJPG..)
Ảnh vật liệu tham khảo và chỉ thị vật liệu
Chỉ thị đồ ngoại thất(DXFPDF
Cửa, Bàn ghế,Đèn ,Cây …..
Liên hệ