Bảng giá

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

BIỆT THỰ

Biệt thự \18,000 yên~/Thời gian:3~4 ngày
Biệt thự liền kề \18,000 yên+(\12,000yên/1 tòa tăng thêm)~/Thời gian:5~6 ngày
Ví dụ:Trường hợp 5 tòa:
18,000 yên+48,000 yên =66,000 yên
Nội thất \18,000 yên~

 

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Ngoại thất \30,000 yên~/Thời gian:4~5 ngày
Trên cao \50,000 yên~/Thời gian:4~5 ngày
Chung cư nhỏ \30,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Chung cư to \40,000 yên~/Thời gian:4~5 ngày
Lối vào \20,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Nội thất \18,000 yên~Thời gian:3~4 ngày

 

NỘI THẤT NHÀ HÀNG
Không gian nhỏ \18,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Không gian lơn \20,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Mặt tiền \20,000 yên~/Thời gian:3~4 ngày

 

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Lối vào \16,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Nội thất \18,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Toàn cảnh \22,000 yên~Thời gian:3~4 ngày

 

  NỘI THẤT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Nội thất(có sản phẩm) \18,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Nội thất(không có sản phẩm) \22,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
Toàn cảnh \25,000 yên~Thời gian:3~4 ngày

 

 

THIẾT KẾ SẢN PHẨM.CHỈNH SỬA ẢNH.LÀM PHIM KIẾN TRÚC

CHỈNH SỬA ẢNH

Chỉnh sửa ảnh 1ảnh \15,000 yên~Thời gian:3~4 ngày
 LÀM PHIM KIẾN TRÚC

Chất lượng thấp 60giây \50,000~Thời gian:7~9 ngày
Chất lượng cao 60giây \120,000~Thời gian:10~15 ngày

BẢNG GIÁ TIÊU CHUẨN