メトロ建設計画にロシアの支援を要請

băng Ủy ban nhân dân Nguyễn Hà Nội Tao Giang 12 ngày, khi bạn gặp với thủ đô Nga Moscow Yuri Luzhkov thị trưởng, đã chính thức yêu cầu sự trợ giúp của Nga với kế hoạch xây dựng Hà Nội thành phố Đường sắt đô thị (metro). Kế hoạch xây dựng Metro đã được phê duyệt vào năm 2007 và dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2012. Tổng mức đầu tư là 2 tỷ USD (khoảng 186 tỷ yên).
Việc xây dựng được thực hiện theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, 12,5 km giữa Hà Nội-Nhơn (trong đó 3,8 km ngầm 8,7 km cao) và xây dựng trong năm của nhà ga. Chi phí xây dựng là 1,1 tỷ USD (khoảng 103 tỷ yên). Công trình được quy hoạch giữa Hà Nội và Noibai trong giai đoạn hai